Eerste en Tweede Kamer kleiner

De Tweede Kamer wordt verkleind van 150 naar 100 leden en de Eerste Kamer van 75 naar 50 leden. Dit is de strekking van het voorstel om de Grondwet op dit punt te wijzigen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Kleinere en efficiënte overheid

Het wetsvoorstel is onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt om te komen tot een kleinere en efficiënte overheid. Een kleinere overheid met minder ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers leidt tot een financiële besparing en minder bestuurlijke drukte.

Aantal politieke partijen

Met een kleiner parlement kunnen ook de verschillende maatschappelijke opvattingen naar voren blijven komen. Een doorrekening van de uitslagen van de afgelopen 4 Tweede Kamerverkiezingen op basis van 100 zetels laat zien dat geen enkele partij uit de Tweede Kamer zou verdwijnen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.