Voorstel voor kleiner parlement

Het kabinet stuurt een voorstel naar de Tweede Kamer om het aantal Eerste en Tweede Kamerleden te verminderen.

De volledige persconferentie is te zien via YouTube. De uitgeschreven tekst met vragen en antwoorden is te vinden bij de radio- en tv-teksten.

Verder vandaag hebben we ook een normale ministerraad gehad. We hebben onder andere vandaag besloten tot het indienen van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarmee het aantal Kamerleden van dezelfde Tweede Kamer wordt verminderd van 150 naar 100. En het aantal Eerste Kamerleden van 75 naar 50. Dat past in het streven van dit kabinet om te komen tot een compacte en slagvaardige overheid die een geringer beslag legt op de publieke middelen dan op dit moment het geval is. We zijn op alle niveaus bezig met die afslanking. Nog vorige week zijn de wetsvoorstellen behandeld over het afschaffen van de deelraden. En we zijn natuurlijk ook heel erg hard bezig met het afslanken van het ambtelijk apparaat. Dus in die hele beweging past ook deze ontwikkeling. Dit zal niet van de een op de andere dag geregeld zijn. Dit vraagt Grondwetswijziging, dus dat betekent dat de hele behandeling wel even gaat duren. Maar het stuk ligt er nu, het advies van de Raad van State ligt erbij dus men kan zich daar nu een oordeel over vormen in het kader van de trap van bovenaf schoonvegen.

U kunt zien vandaag veel presberichten uit de ministerraad. Er is veel gebeurd, vooral op het terrein van de regeldruk. Zo zal – vooral voor Julius van belang – de leeftijd voor de medische keuring omhoog gaan van 70 naar 75 jaar. Ook gaan we het voor huiseigenaren eenvoudiger maken om hun te koop staande woning tijdelijk te verhuren. En we hebben ingestemd met een ingrijpende vereenvoudiging van de procedures rond het aanvragen van een kentekenbewijs. Uiteindelijk moet dat de vorm krijgen van een creditcard.

Afgelopen week grote wetsvoorstellen ook door de Eerste Kamer gekomen. Grote bewondering voor de Eerste Kamer die er in hele korte tijd in geslaagd is grote wetgeving te behandelen. Bijvoorbeeld over het verhogen van de AOW-leeftijd, maar ook de nationale politie. Allemaal afgelopen dinsdag is dat nog door de Eerste Kamer gekomen voor het reces. Dat reces begint nu ook, vandaag is de laatste vergaderdag van het kabinet. Wij zullen weer bijeenkomen op vrijdag 17 augustus. Dan beging overigens een hele drukke periode op die 17de augustus, want dan hebben we twee weken met begrotingsraden, campagne, verkiezingen, zoals u weet zijn die verkiezingen op 12 september, dan Prinsjesdag en dan begint ook uiteraard die kabinetsformatie. In die periode na 17 augustus zijn er in beginsel geen vrijdagse persconferenties, uitzonderingen daargelaten. En bij belangrijke gebeurtenissen of besluiten zal ik u uiteraard graag te woord staan. Maar toch wel graag op dit moment een goede vakantie gewenst.

Het kabinet wil de Tweede Kamer verkleinen van 150 naar 100 leden; de Eerste Kamer van 75 naar 50 leden. Volgens minister-president Rutte past dit in het streven van het kabinet naar een compacte en slagvaardige overheid.

Het voorstel is niet van 'de een op de andere dag geregeld'. Er is een Grondwetswijziging nodig. Dit betekent dat het parlement het twee keer moet behandelen, met tussentijdse verkiezingen. Bovendien moet bij de tweede lezing in beide Kamers een tweederde meerderheid zijn.

Regeldruk verminderen

De ministerraad heeft ook met voorstellen ingestemd die de regeldruk verminderen:

  • Ouderen met een rijbewijs krijgen een medische keuring vanaf 75 jaar in plaats van 70 jaar.
  • Voor huiseigenaren die hun huis te koop hebben staan, wordt het makkelijker hun huis te verhuren.
  • De procedures rond het aanvragen van een kentekenbewijs worden sterk vereenvoudigd.