Minister-president Rutte spreekt tijdens Bijzondere Verenigde Vergadering Eerste en Tweede Kamer

Minister-president Rutte houdt vrijdag 16 oktober 2015 een toespraak tijdens de Bijzondere Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer in de Ridderzaal in Den Haag.

De Bijzondere Verenigde Vergadering is onderdeel van de viering van 200 jaar Staten Generaal in 2015 en 2016. Op 16 oktober wordt gevierd dat op dezelfde datum in 1815 de beide Kamers voor het eerst gezamenlijk vergaderden in Den Haag.

In verband met zijn aanwezigheid bij de Europese Raad in Brussel was minister-president Rutte eerder niet in de gelegenheid een toespraak te houden en zou hij worden vervangen door viceminister-president Asscher. Nu de Europese Raad is ingekort spreekt hij de Bijzondere Verenigde Vergadering zelf toe.

Naast de minister-president spreken ook de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol en de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg.