Verantwoordingslijst SiSa 2015

In 2013 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de omslag gemaakt van de kruisjeslijst naar de Verantwoordingslijst.

De concept verantwoordingslijst 2015 is te raadplegen via https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl.