Kamerbrief reactie op motie handreiking kostendelersnorm Participatiewet

Staatssecretaris Van Ark reageert op een motie van de Kamerleden Dik-Faber en Peters. De motie verzoekt de regering samen met gemeenten een handreiking kostendelersnorm op te stellen die gemeenten concrete handvatten biedt voor het toepassen van maatwerk in de Participatiewet.