Normenbrief 1 juli 2017 - informatie voor gemeenten

In deze normenbrief wordt aangegeven dat het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 is vastgesteld op € 1.565,40 per maand.  In verband hiermee zal het netto minimumloon ook wijzigen vanaf die datum.