Verantwoording WSW - informatie voor gemeenten

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. Mensen die op 31 december 2014 een Wsw-dienstbetrekking hadden of werkten op een begeleid werken plaats behouden hun rechten en plichten. De Wsw en de daarbij horende lagere regelgeving blijft van toepassing voor zover het deze rechten en plichten betreft, en voor het onderdeel financiering voor de jaren 2013 en 2014.

In 2016 dienen gemeenten nog eenmaal de Sisa-verantwoording in over de oude Wsw. Zij verantwoorden daarbij:

  • hun totale realisatie, zodat vastgesteld kan worden iof er sprake is van onderrealisatie van de taakstelling (toepassing artikel 9 Wsw). Het bedrag dat met de onderrealisatie correspondeert wordt teruggevorderd.
    Het aantal Sw-ers op een begeleid werkenplaats, vanwege de toepassing van de bonus begeleid werken (artikel 17 en 18 Besluit Wsw). Deze bonus bedraagt € 3000,- per volledige werkplek, en wordt uitgekeerd in 2016.

Meer informatie over de wijze van verantwoorden

Handreiking verantwoording WSW