Attentiepunten voor onderzoek gericht op experimenten op grond van de Participatiewet

Op basis van de beoordeling van de 1e verzoeken tot aanwijzing tot experimenteergemeente zijn een aantal opletpunten geformuleerd.

In het document ‘Attentiepunten voor onderzoek gericht op experimenten op grond van de Participatiewet’ kunt u nadere informatie lezen over de:

  • Publicaties 1 maart 2017;
  • Procedurele vereisten;
  • Opletpunten wetenschappelijk beoordelingskader;
  • Mogelijkheden voor financiering uit het Europees Sociaal Fonds (ESF);
  • Planning;
  • Ruimte voor meer experimenten.