Jaarrapport Wsw 2016 gepubliceerd

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw. Het jaarrapport 2016 is nu gereed.

De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is – als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom - gedaald naar 81.224 eind 2016. De gemiddelde realisatie in 2016 bedroeg 83.014 arbeidsjaren. Dit ligt iets onder de verwachting bij invoering van de Participatiewet.

Het aandeel detacheringen in het werknemersbestand is in 2016 totaal 36,5% (33.364 personen). Dit is hoger dan het aandeel detacheringen in 2015 (35,6%; 34.348 personen) en in 2014 (30,4%; 31.206 personen).