Beantwoording Kamervragen over opzet beleidsdoorlichting artikel 6.5 begroting BZK

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen over de opzet van de beleidsdoorlichting van artikel 6.5 (Reisdocumenten en Basisadministratie Personen) van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.