Nota van wijziging bij voorstel wijziging Paspoortwet

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten.