Hoe kan ik een paspoort of identiteitskaart aanvragen?

U vraagt een paspoort of ID-kaart aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u in het buitenland woont, kunt u terecht bij Nederlandse ambassades en consulaten. Of bij 1 van de grensgemeenten in Nederland. Als u in het Caribisch deel van het Koninkrijk woont, kunt u alleen een paspoort aanvragen bij de afdeling burgerzaken (Caribisch Nederland) of het Kabinet van de Gouverneur (Caribische landen). Een identiteitskaart kunt u aanvragen bij afdeling burgerzaken (Caribisch Nederland) of de Nederlandse Vertegenwoordigingen (Caribische landen).

Let op: Vanaf 2024 moeten veel mensen hun reisdocument vernieuwen. Het kan daarom druk worden bij de gemeente. Houd rekening met extra wachttijd. 

Persoonlijk aanvragen

U moet een paspoort of identiteitskaart altijd persoonlijk aanvragen. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Vraag bij uw gemeente na of u hiervoor een afspraak moet maken. Kunt u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet zelf uw document aanvragen? Dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag te behandelen.

U heeft na het aanvragen van het document maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen. Daarna wordt het vernietigd.

Wat moet u meenemen voor een nieuw reisdocument?

  • een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
  • alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. (U kunt tegelijk een paspoort en een identiteitskaart hebben.)

Woont u in het buitenland of in een van de Caribische landen? Maak dan eerst uw persoonlijke checklist op de website Nederland wereldwijd. Na het invullen van een vragenlijst krijgt u een overzicht van de papieren die u nodig heeft. Ook ziet u onder het overzicht waar en hoe u een afspraak kunt maken voor de aanvraag. U kunt de checklist downloaden of printen en meenemen naar uw afspraak.

Geen Nederlandse nationaliteit

Om een paspoort of ID-kaart te kunnen aanvragen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Heeft u die niet, maar wel een geldige verblijfsvergunning? Dan kunt u onder voorwaarden een vreemdelingenpaspoort krijgen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort krijgen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont. Meer informatie vindt u op de pagina soorten reisdocumenten.

Paspoort of ID-kaart aanvragen zonder vaste woonplaats of verblijfplaats

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? En wilt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen? U kunt dan terecht bij verschillende Nederlandse grensgemeenten.

Paspoort of ID-kaart aanvragen bij verlies of diefstal

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt door verlies of diefstal? En woont u in Nederland? Meldt dit dan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u in het buitenland woont, kunt u dit melden bij de aangewezen Nederlandse ambassades of consulaten, of bij 1 van de aangewezen grensgemeenten in Nederland. Als u in het Caribisch deel van het Koninkrijk woont kunt u een melding maken bij de afdeling burgerzaken of het Kabinet van de Gouverneur.

U legt na uw melding een verklaring van vermissing af. Daarna kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Of als dit mogelijk is, een ID-kaart. 

Wonen in Aruba, Curaçao of Sint Maarten of andere landen

Als u in het Caribisch deel van het Koninkrijk woont, kunt u een paspoort aanvragen bij:

  • het Kabinet van de Gouverneur in een van de Caribische landen (Aruba, Curaçao of Sint Maarten);
  • de afdeling burgerzaken. 

Als u in een ander land woont, kunt u een paspoort of ID-kaart aanvragen of verlengen bij:

Wanneer paspoort ophalen

Het duurt maximaal 4 weken na de aanvraag voordat u uw paspoort kunt ophalen. In sommige gevallen kan deze termijn met 4 weken verlengd worden. Bijvoorbeeld als er aanvullend onderzoek gedaan moet worden naar uw identiteit, nationaliteit of recht op een paspoort. 

In de praktijk duurt het meestal 5 werkdagen voordat u uw paspoort of identiteitskaart kunt ophalen. Heeft u het document eerder nodig? Dan kunt u vaak gebruikmaken van een spoedprocedure. Kijk op de website van uw gemeente wat mogelijk is en wat de extra kosten zijn.

In het Caribisch deel van het Koninkrijk kunt u uw nieuwe paspoort of ID-kaart meestal na 2 weken ophalen. Bij Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland kan dit nog wat langer duren.