Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?

Tijdens een reis in het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Als u dit niet heeft, kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen. De Koninklijke Marechaussee geeft noodpaspoorten af. Een noodpaspoort kost sinds 1 januari 2024 € 57.

Voorwaarden noodpaspoort

Een noodpaspoort krijgt u alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent niet in staat om op tijd een paspoort of een identiteitskaart (ID-kaart) te krijgen.
  • U kunt aannemelijk maken dat u uw reis niet kunt uitstellen.
  • Uw identiteit en nationaliteit zijn vast te stellen.
  • U zorgt zelf voor de benodigde bewijsstukken.

Benodigde bewijsstukken noodpaspoort

Voor een aanvraag van een noodpaspoort moet u de volgende documenten overleggen:

  • Een bewijs dat u de reis niet kan uitstellen. Bijvoorbeeld vliegtickets en hotelreserveringen.
  • Bewijs dat u niet op tijd een reisdocument heeft kunnen aanvragen, ook niet met spoed;
  • Andere reisdocument(en), als u die heeft.
  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een geldig Nederlands rijbewijs, en / of een recent gewaarmerkt afschrift Basisregistratie Personen (BRP) met daarop uw nationaliteit, in een envelop. De envelop moet door de gemeente gesloten en verzegeld zijn. Gewaarmerkt betekent dat het document gelijk is aan het origineel.
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.

Of, als er geen identificerende documenten kunnen worden overlegd:

Afgiftepunten noodpaspoort

In Nederland verstrekt de Koninklijke Marechaussee noodpaspoorten op een aantal afgiftepunten, zoals Bureau Nooddocumenten op Schiphol. Dit is een tijdelijk reisdocument.

Noodpaspoort Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Staat u als inwoner ingeschreven in Bonaire, Sint Eustatius of Saba of verblijft u daar? Dan kunt u een nooddocument aanvragen bij de afdeling burgerzaken.

Noodpaspoort Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Staat u als inwoner ingeschreven in de landen Aruba, Curaçao of Sint Maarten of verblijft u daar? Dan kunt u een nooddocument aanvragen bij het Kabinet van de Gouverneur.

Geldigheid noodpaspoort

Een nooddocument is alleen geldig als reisdocument voor de reis waarvoor het is uitgegeven. U kunt het niet als identiteitsbewijs gebruiken. Niet alle landen accepteren een noodpaspoort. Informeer bij de ambassade of het consulaat van het land of het een noodpaspoort accepteert. Sommige landen stellen aanvullende of afwijkende eisen aan reisdocumenten. Denk bijvoorbeeld aan een visum. Ook dit vraagt u na bij de ambassade of het consulaat van het land.

Aanvraag nooddocument in het buitenland

Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland geven in bepaalde gevallen nooddocumenten af. Een nooddocument kan een noodpaspoort zijn of een laissez-passer. 

Kind moet eigen reisdocument hebben

Als u voor een kind een noodpaspoort aanvraagt, moeten beide ouders/gezaghebbenden aanwezig zijn voor ondertekening. Heeft maar een van de ouders het gezag bij uitspraak van de rechter? Dan moet u de rechtelijke uitspraak tonen. Verder gelden dezelfde strikte voorwaarden als in andere gevallen.

Reizen naar Verenigde Staten met noodpaspoort

De Verenigde Staten (VS) laten geen mensen meer toe die reizen met een noodpaspoort zonder chip. Hiervoor geldt een visumplicht. Mensen met een Nederlands noodpaspoort kunnen dus niet meer naar of via de VS reizen zonder visum, want Nederlandse noodpaspoorten zijn chiploos. De VS kunnen een uitzondering maken voor aantoonbare noodsituaties. Zoals een sterfgeval in de familie of een dringende medische noodzaak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Amerikaanse consulaat of uw luchtvaartmaatschappij/reisorganisatie.

Meer informatie over noodpaspoorten

Voor meer informatie over nooddocumenten kunt u contact opnemen met de Koninklijke Marechaussee op telefoonnummer 0800-1814.