Alle leerlingen een plek: mogelijkheden voor maatwerk in het primair onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen naar school gaan en een passend aanbod krijgen. Dit kan soms ook deels op een andere locatie dan waar de leerling is ingeschreven. In deze brochure staan de (nieuwe) mogelijkheden.