Antwoord op Kamervragen over vrijstellingen van de leerplicht op grond van artikel 5a

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Van den Hul (PvdA) over vrijstellingen van de leerplicht voor kinderen die door een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school kunnen (artikel 5a).