Kamerbrief inzake verplichting eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Kamer een brief over een verplichte eindtoets in het speciaal basisonderwijs.