Advies Raad van State ove het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten

Advies Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten
door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen).