Kamerbrief aanbieding handreiking Samenwerkingsschool

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt de Tweede Kamer de handreiking Samenwerkingsschool aan. In deze handreiking staan de voorwaarden waaronder een samenwerkingsschool kan worden gevormd.

Samenwerkingsschool

Een samenwerkingsschool betaat uit één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen en wordt openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs aangeboden.