Kamerbrief over eindevaluatie wet passend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over regiogesprekken inzake de eindevaluatie van de wet passend onderwijs in 2020.