Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over dyslexie-industrie

Minister De Jonge meldt dat hij de beantwoording van Kamervragen uitstelt. De vragen gaan over de dyslexie-industrie.