Kamerbrief stand van zaken Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken ten aanzien van de aanwijzing die hij op 16 september jl. heeft opgelegd aan het bestuur van het
Cornelius Haga Lyceum.