Advies RvS Wetsvoorstel schooldiploma praktijkonderwijs

De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES. Het wetsvoorstel houdt verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).