Nota naar aanleidng van het verslag wetsvoorstel schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Minister Slob reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES. Het wetsvoorstel gaat over het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).