Kamerbrief bij rapport monitoringsonderzoek subsidieregeling (hoog)begaafden eerste meting over 2019-2020

Minister Slob stuurt het rapport 'Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden in het primair en voortgezet onderwijs. Meting 2019/2020' naar de Tweede Kamer. Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport.