Kamerbrief onderzoekskaders 2021 Onderwijsinspectie Eerste Kamer

Minister Van Engelshoven en minister Slob (beiden OCW) sturen de onderzoekskaders 2021 van de Inspectie van het Onderwijs naar de Eerste en Tweede Kamer. Ook sturen zij de verslagen van het overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld. Daarbij reageren zij op de motie van de Tweede Kamerleden Rog en Bruins (beiden CDA) over toezicht op het burgerschapsonderwijs. Tot slot gaan zij in op het onderscheid tussen oordelen en stimuleren in de rapportages van de inspectie.

Kamerbrief onderzoekskaders 2021 Onderwijsinspectie Eerste Kamer ( PDF | 5 pagina's | 251 kB )

Bijlagen