Is het mogelijk om in elke groep een onderwijsassistent te plaatsen met het oog op passend onderwijs?

Scholen en schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun groepen indelen. Ze mogen dus ook zelf besluiten of zij met onderwijsassistenten werken om passend onderwijs te bieden. Sommige scholen werken liever met kleinere groepen. Andere met grotere groepen met extra handen in de klas.

Daarnaast kunnen scholen binnen de samenwerkingsverbanden afspraken maken over passend onderwijs. Bijvoorbeeld over de manier waarop de aangesloten scholen extra ondersteuning vormgeven.

In het regeerakkoord is extra geld beschikbaar gesteld om werkdruk in het onderwijs te verminderen. Dat geld mag ook worden gebruikt om extra onderwijsassistenten aan te nemen.