Hoe komt mijn school in aanmerking voor het predicaat Excellente School?

Alle basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School. Een onafhankelijke jury beoordeelt of scholen in aanmerking komen voor het predicaat. De toekenning van het predicaat valt onder verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs. Scholen krijgen het predicaat voor 3 jaar.

Alle scholen komen in aanmerking

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor het predicaat Excellente School:

 • basisscholen;
 • scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo);
 • scholen voor voortgezet onderwijs;
 • scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso);
 • praktijkscholen.

De predicaten voor het voortgezet onderwijs zijn er apart voor de schoolsoorten:

 • vmbo;
 • havo;
 • vwo (gymnasium of atheneum);
 • praktijkonderwijs.

Criteria bij de beoordeling Excellente School

De jury Excellente Scholen beoordeelt aangemelde scholen vooral op het excellentieprofiel. Dat is het gedeelte waar de school in uitblinkt. De jury gebruikt hierbij de volgende vragen:

 • Heeft de school een helder en voor de school toepasselijk excellentieprofiel?
 • Heeft de school een weloverwogen aanpak voor het excellentieprofiel?
 • Heeft de school duidelijke plannen om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen?
 • Wordt het excellentieprofiel van de school zowel intern als extern erkend?
 • Is het excellentieprofiel van de school toekomstbestendig?

Jaarlijks aanmelden

Scholen kunnen zich bij de Inspectie van het Onderwijs aanmelden voor het traject Excellente Scholen. De aanmeldingstermijn valt altijd aan het begin van een kalenderjaar.