Patiëntenrecht en cliëntenrecht

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Krijgt u zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw medisch dossier. U mag een behandeling of een bepaald medicijn weigeren en u heeft ook recht op een second opinion. Als u ontevreden bent over de handelwijze van een zorgverlener of zorgverzekeraar, kunt u een klacht indienen. De Rijksoverheid is bezig met nieuwe wetgeving over patiëntenrechten.

De Rijksoverheid. Voor Nederland