Krijgt u zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis? Dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw medisch dossier. U mag een behandeling of een bepaald medicijn weigeren en u heeft ook recht op een second opinion. Bent u ontevreden over de manier waarop een zorgverlener of zorgverzekeraar u behandelt? U kunt dan een klacht indienen.