Krijgt u zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis? Dan heeft u bepaalde rechten, zoals het recht op duidelijke informatie en het recht op een kopie van uw medisch dossier. U mag ook een behandeling weigeren.