Mag een arts mij zonder mijn toestemming behandelen?

Zonder uw toestemming mag een arts of behandelaar u niet onderzoeken of behandelen. Er is 1 uitzondering hierop. In een noodsituatie mag een arts u zonder uw toestemming behandelen. Hij is dan niet op de hoogte van uw wensen.

Geen toestemming voor medische behandeling

Als u geen toestemming geeft voor een medisch onderzoek of een behandeling, moet de arts dit respecteren. Hij moet u wel goed informeren over de medische gevolgen. Zijn die gevolgen nadelig voor u, dan kunt u de arts achteraf niet aansprakelijk stellen.

Intrekken toestemming voor medische behandeling

U kunt uw toestemming voor een medische ingreep weer intrekken. Misschien zijn sommige behandelingen daarna niet meer mogelijk. Of moet u op zoek naar een andere zorgbehandelaar.

Andere medische behandeling aanvragen

Als u een andere behandeling wilt, moet de arts die beslissing respecteren. Maar een arts is niet verplicht elke behandeling uit te voeren. Weigert uw arts de behandeling die u wilt, dan moet hij u helpen een andere arts te vinden.

Toestemming kinderen voor medische behandeling

Of kinderen zelf mogen beslissen over de behandeling hangt af van hun leeftijd:

Jonger dan 12

  • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over medisch onderzoek of behandeling. Dat doen hun ouders of verzorgers. De arts moet jonge kinderen op hun eigen niveau vertellen wat er met hen gaat gebeuren. 

Tussen de 12 en de 16

  • Kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouders over een onderzoek of een behandeling. Op deze leeftijd kunnen kinderen hun situatie meestal goed overzien. Daarom gaat hun mening vaak boven de mening van de ouders

16 jaar en ouder

  • Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over onderzoeken of medische behandelingen die zij moeten ondergaan.

Kinderen en wilsonbekwamen in medisch-wetenschappelijk onderzoek

Kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen mogen meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek vindt niet zomaar plaats. De belasting voor de proefpersoon mag hooguit iets meer zijn dan de standaard behandeling. Bijvoorbeeld een extra buisje bloed afnemen, een scan maken of een biopt nemen. Een medisch-ethische commissie bepaalt of het onderzoek mag. De proefpersoon moet van tevoren goed weten wat het inhoudt en instemmen met het onderzoek. Vanaf 16 jaar mag een kind dit zelfstandig doen. Tot die leeftijd en bij meerderjarige wilsonbekwamen moeten ouders of naaste familieleden altijd eerst toestemming geven. Dit staat in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek. De wet geeft wetenschappers ruimte voor nieuwe therapieën.

Schriftelijke wilsverklaring

De wens om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek kunt u van tevoren vastleggen. Dit kan in een wilsverklaring. Zo kan de partner of familie die daarover moet beslissen met uw wensen rekening houden.

Een wilsverklaring moet schriftelijk zijn vastgelegd. Het is bovendien aan te raden de wensen met uw behandelend arts of huisarts te bespreken. Deze kan uw wensen opnemen in uw medisch dossier.