Mag ik mijn medisch dossier inzien?

U heeft altijd het recht om uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. U kunt dat mondeling of schriftelijk aanvragen. De arts moet u dan zo snel mogelijk – binnen zo’n 2 tot 4 weken - uw dossier laten inzien.

Wanneer dossier inzien

Een arts moet u zo snel mogelijk inzage in uw dossier geven als u daarom vraagt. In de praktijk gaat het om 2 tot 4 weken.

Een arts mag uw verzoek tot inzage in uw medisch dossier alleen weigeren voor zover dit de privacy van iemand anders schaadt. Uiteraard moet de arts dit wel aan u uitleggen. Weigert de arts en bent u het hiermee niet eens, vraag dan een andere arts om te bemiddelen. 

Kopie van medisch dossier

Ook heeft u recht op een kopie (afschrift) van uw medisch dossier. Uw arts kan hiervoor kosten in rekening brengen.

Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk vragen om inzage in of afschrift van zijn medisch dossier. U kunt hiervoor bij uw arts of zorginstelling terecht. U hoeft geen reden aan te geven voor uw verzoek.

Mag mijn familie mijn medisch dossier inzien?

Alleen u mag uw dossier inzien. Dus geen inzage aan familieleden of partners, tenzij u dat zelf beslist. U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien.

Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar? Dan heeft u toestemming van uw kind nodig.