Wat is een second opinion in de zorg?

Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan degene die u behandelt. Twijfelt u aan de mening of de behandeling die uw eigen arts voorstelt? Dan kunt u een second opinion vragen. Ook als u meer zekerheid wilt hebben, kunt u om een second opinion vragen.

Second opinion vragen

Een second opinion is een oordeel van een andere deskundige dan de behandelend arts. Voor een second opinion heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. De arts die u verzoekt om een verwijzing voor een second opinion moet aan uw verzoek voldoen. Behalve als hij daartegen zwaarwegende argumenten heeft.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of Zorgbelang Nederland.

Vergoeding second opinion

Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als uw behandelend arts u doorverwijst naar een collega. Als u zelf een second opinion regelt is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar hoe het precies zit.