Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische behandeling?

Voor uw medische behandeling gelden verschillende rechten en plichten.

Rechten en plichten patiënten

Plichten die u als patiënt heeft

  • U informeert uw arts zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening;
  • U moet uw hulpverlener of zorginstelling betalen.

Verdere versterking van de positie van de patiënt

Momenteel is een wetswijziging in voorbereiding die ziet op een verdere versterking van de positie van de patiënt. Bijvoorbeeld om te verduidelijken dat patiënten en artsen steeds meer samen over de behandeling moeten spreken. Zodra het wetsvoorstel aan de voorzitter van de Tweede Kamer is aangeboden, wordt het hier gepubliceerd.