Uitvoeringstoets SVB wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeert minister Koolmees over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel voor aanpassing van de koppeling tussen de AOW- en pensioenrichtleeftijd.