Hoofdlijnennota financieel toetsingskader pensioenen

De aanvullende pensioenen moeten transparanter worden en beter bestand tegen financiƫle schokken. Minister Kamp heeft daartoe nieuwe spelregels (financieel toetsingskader) opgesteld voor de pensioensector en deze in de vorm van een hoofdlijnennota naar de Tweede Kamer gestuurd.