Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) temporisering verhoging AOW-leeftijd

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd).

Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) temporisering verhoging AOW-leeftijd (PDF | 23 pagina's | 566 kB)