Besluit op Wob-verzoek over correspondentie berekeningsmethode pensioenverplichtingen van pensioenfondsen

Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het Centraal Planbureau (CBP) en prof. Bomhoff over de berekeningsmethode om de pensioenverplichtingen te berekenen van pensioenfondsen onder de Pensioenwet 2007. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).