Pensioendeelnemers beter informeren over pensioen

Pensioendeelnemers hebben recht op goede informatie van hun pensioenuitvoerders. Als mensen hun pensioenrechten goed kennen, kunnen zij betere keuzes maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop zij met pensioen gaan. 

Betere pensioeninformatie nodig

Veel pensioendeelnemers vinden de informatie over hun toekomstig pensioen niet duidelijk genoeg. Ook hebben zij behoefte aan informatie over hun persoonlijke situatie. Verder was er nog geen digitale informatie over pensioenen beschikbaar.

Maatregelen voor betere informatie over pensioen

Pensioenuitvoerders moeten hun pensioendeelnemers beter informeren. Bijvoorbeeld met:

 • Korter uniform pensioenoverzicht (UPO)

  Pensioenuitvoerders moeten hun jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO) korter en overzichtelijker maken. Pensioendeelnemers kunnen dan gemakkelijk zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd. En wat de waardegroei is van hun pensioen in het afgelopen jaar. Zo weten zij welke keuzes mogelijk zijn, zoals eerder met pensioen gaan of juist langer doorwerken. Voor een totaaloverzicht verwijst het UPO naar mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Pensioen 1-2-3 als vervanger van startbrief

  Pensioenuitvoerders en verzekeraars moeten de website Pensioen 1-2-3 gebruiken als vervanger van de startbrief. Op deze website kunnen pensioendeelnemers straks kiezen voor algemene of gedetailleerde informatie over hun pensioenregeling. En kunnen zij verschillende pensioenregelingen eenvoudig met elkaar vergelijken.

 • Inzicht in het te verwachten pensioen

  Pensioendeelnemers moeten eenvoudiger kunnen zien of ze voldoende pensioen opbouwen om later van rond te kunnen komen. Daarom staat op de website Mijnpensioenoverzicht.nl een 'vooruitblik'. Deze vooruitblik geeft beter inzicht in het te verwachten pensioen. Het laat zien dat het pensioen hoger of lager kan uitvallen als de economie mee of tegen zit.
  Mensen kunnen het te verwachten pensioen vergelijken met hun huidige netto-inkomen. Zo kunnen ze inschatten of dat later voldoende zal zijn om van te leven. Als het pensioen bijvoorbeeld tegenvalt, kunnen zij aanvullende maatregelen nemen om ook na pensionering voldoende inkomen te hebben.