Beter nabestaandenpensioen

Er komen betere regels voor nabestaandenpensioen. Vooral voor het partnerpensioen bij overlijden voordat het pensioen in zou gaan (de pensioendatum).

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner of kind(eren) financieel te helpen. Het nabestaandenpensioen bestaat uit:

 • Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum
 • Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
 • Wezenpensioen

Het nabestaandenpensioen is in de afgelopen jaren vaak veranderd. Daardoor is het ingewikkeld geworden. Deelnemers weten vaak niet wat het betekent voor het nabestaandenpensioen als zij een nieuwe baan krijgen of gaan scheiden. Zo denken achterblijvende partners soms dat zij recht hebben op een nabestaandenpensioen. Maar dit is niet altijd zo. Dit hangt af van de pensioenregeling. Met de afspraken in het pensioenakkoord worden de regels eenvoudiger. En de financiële positie van de nabestaanden wordt verbeterd.

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum

De plannen voor het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum zijn:

 • Er komt maar 1 soort partnerpensioen. Dit nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Dat betekent dat de partner een uitkering krijgt, als iemand overlijdt terwijl de overledene deelnemer was in een pensioenregeling. Deelnemer zijn betekent dat iemand geld betaalt of betaald heeft voor een pensioenregeling. Er mag maximaal een bedrag van 50% van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Voor deelnemers is het hierdoor duidelijk welk bedrag de partner ontvangt bij overlijden.
 • Het partnerpensioen is straks niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte jaren in loondienst. Dat betekent dat het niet uit maakt hoe lang iemand al deelneemt (of kan deelnemen) in de pensioenregeling. Er wordt altijd maximaal 50% van het salaris verzekerd.

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum

 • In de toekomst komt er maar 1 type partnerpensioen. Het nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Dat betekent dat de partner een uitkering krijgt, als iemand overlijdt terwijl hij (de overledene) deelnemer was in een pensioenregeling. Deelnemer zijn betekent dat iemand geld betaalt of betaald heeft voor een pensioenregeling. Er mag maximaal een bedrag van 50% van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Voor deelnemers is het hierdoor duidelijk welk bedrag de partner ontvangt bij overlijden.
 • Het partnerpensioen is straks niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte jaren in een dienst (diensttijdonafhankelijk). Dat betekent dat het niet uit maakt hoe lang iemand al deelneemt (of kan deelnemen in de pensioenregeling. Er wordt altijd maximaal 50% van het salaris verzekerd.

Partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum

Als iemand overlijdt na de pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan het nabestaandenpensioen in.

 • In het partnerpensioen na de pensioendatum verandert er niets.

Wezenpensioen

In het akkoord staan ook maatregelen om de positie van de achterblijvende kinderen te verbeteren. Dit zijn:

 • Er komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor het wezenpensioen in de wet. Alle pensioenregelingen moeten deze eindleeftijd aanhouden. Nu hebben pensioenregelingen verschillende leeftijdsgrenzen, van 21 tot 30 jaar.
 • Het maximumbedrag voor het wezenpensioen gaat naar 20% van het salaris van de deelnemer. Op dit moment is dat ongeveer 7% van het wegvallende salaris.

Gevolgen voor nabestaandenpensioen

Welke gevolgen de wijzigingen precies hebben, hangt af van de manier waarop het nabestaandenpensioen op dit moment in de pensioenregelingen staat. De Rijksoverheid werkt samen met sociale partners, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het nabestaandenpensioen verder uit.

Wanneer bent u partner voor het partnerpensioen?

Gehuwden of geregistreerde partners gelden in een pensioenregelingen altijd als partner voor het partnerpensioen. Voor ongehuwd samenwonenden geldt dit niet automatisch.

In een pensioenregeling zijn er soms voorwaarden aan ongetrouwde samenwonenden om in aanmerking te komen voor partnerpensioen. Bijvoorbeeld een notariële akte of een bepaald aantal maanden samenwonen op hetzelfde adres.  Deze voorwaarden kunnen verschillen per pensioenregeling. In de nieuwe Pensioenwet komen de volgende partnerrelaties:

 • Getrouwd of geregistreerd partnerschap
 • Ongetrouwd samenwonen op hetzelfde adres met een notarieel samenlevingscontract
 • Minimaal zes maanden ongetrouwd samenwonen op hetzelfde adres zonder notarieel samenlevingscontract
 • Partner is geen bloedverwant in de 1e of 2e graad