Flexibeler en persoonlijker pensioenstelsel

Werknemers kunnen straks in een persoonlijkere pensioenregeling pensioen opbouwen. Dit staat in het pensioenakkoord over pensioen en AOW. Ook krijgen werknemers de mogelijkheid om een deel van het pensioen op te nemen op de dag dat zij met pensioen gaan.

Pensioen beweegt mee met economie

Pensioenfondsen mogen de pensioenuitkering aanpassen bij economische goede of juist slechtere tijden. In financieel goede tijden kan de pensioenuitkering omhoog. Het pensioenfonds kan de uitkering in economisch slechtere tijden korten bij tegenvallende rendementen (opbrengsten uit o.a. beleggingen).

Bedrag opnemen bij pensionering

Iedereen krijgt straks de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde pensioen op de pensioeningangsdatum op te nemen. Op deze datum kunnen gepensioneerden straks maximaal 10% van het door hen opgebouwde pensioen opnemen. Bijvoorbeeld om de hypotheek af te betalen, een reis te maken of het huis te verduurzamen. Mensen die niet in een pensioenfonds zitten maar zelf voor hun pensioen sparen krijgen ook de keuze om maximaal 10% pensioen op te nemen.

Twee manieren om pensioen op te bouwen

Werkgevers en werknemers kunnen straks kiezen tussen twee soorten pensioenregelingen. In de persoonlijke pensioenregeling bouwen zij tijdens het werkende leven pensioen op in een persoonlijk vermogen. In de collectieve pensioenregeling bouwt de werknemer pensioen op in een gezamenlijk vermogen met extra deling van risico’s. De uitkeringen vinden bij beide regelingen plaats vanuit een collectief.

Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor u?

Hieronder leest u wat de nieuwe pensioenregels betekenen in verschillende situaties.

Als u pensioen opbouwt bij een pensioenfonds

Wat deze veranderingen precies voor u betekenen, kunt u navragen bij uw pensioenfonds. De nieuwe regels gaan pas in 2022 in. De regels voor pensioenkortingen worden waarschijnlijk voor 2020 nog aangepast.

Als u met pensioen gaat

Wanneer u met pensioen gaat, kunt u maximaal 10% van uw pensioen opnemen. Bijvoorbeeld als aflossing van uw hypotheek. Uw resterende pensioen wordt daardoor lager.

Als u gepensioneerd bent

Wat de veranderingen precies voor u betekenen, kunt u navragen bij uw pensioenfonds.

Als u zelfstandige bent

Zelfstandigen kunnen pensioen opbouwen via een pensioenfonds of via een verzekeraar. Zij krijgen dan hetzelfde belastingvoordeel als werknemers die pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of verzekeraar.