Goede zorg is bovenal mensenwerk. Patiënten zijn in grote mate afhankelijk van hun zorgverlener. Voor de kwaliteit van de zorg is goed personeel daarom doorslaggevend. De Rijksoverheid stelt eisen aan het opleidingsniveau en de vaardigheden van zorgverleners. En stimuleert dat er voldoende geschikt personeel is om te voldoen aan de steeds veranderende zorgvraag. Nu en in de toekomst.