Wat zijn de regels voor geboorteverlof?

U krijgt geboorteverlof (ook wel kraamverlof, partnerverlof en vaderschapsverlof genoemd) als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Uw werkgever betaalt dit verlof.

Partners krijgen eenmaal het aantal werkuren per week

Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt uw partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar u moet dit wel doen binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen.

Geboorteverlof tot en met 31 december 2018

Wijken eerder gemaakte collectieve afspraken af in het nadeel van de werknemer? En zijn deze voor 1 januari 2019 ingegaan? Dan gelden deze afspraken tot het einde van de looptijd of uiterlijk tot 1 juli 2019. Daarna heeft elke werknemer recht op in ieder geval eenmaal het aantal werkuren per week met volledige loondoorbetaling.

Afspraken over kraamverlof in cao

Op uw werk kunnen andere regels voor geboorteverlof gelden. Ook is het mogelijk dat uw werkgever u niet doorbetaalt tijdens het verlof. Deze afwijkende regels kunnen in uw cao staan. Of in een regeling met uw personeelsvertegenwoordiging. Uw werkgever kan u hierover informeren.

Wanneer geboorteverlof opnemen

Is uw vrouw of partner thuis bevallen? Dan neemt u het geboorteverlof op binnen 4 weken na de bevalling. Bij een bevalling in het ziekenhuis neemt u het verlof op binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen.

Laat uw werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte weten wanneer u het geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 2020

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. 
Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Wie is de partner van de moeder?

Geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn bedoeld voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. U bent haar partner als u:

  • met haar getrouwd bent;
  • haar geregistreerde partner bent;
  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar kind erkent.

Calamiteitenverlof voor bevalling partner

Moet u vrij nemen omdat uw partner bevalt, dan kunt u calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Uw salaris loopt door tijdens dit verlof.

Geboorteverlof bij meerling

Bij de geboorte van een meerling heeft u geen recht op extra geboorteverlof.