Persoonsgegevens

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Persoonsgegevens

548 documenten over Persoonsgegevens

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Hijink en Van Raak (beiden SP) over het bericht dat Google...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-06-2017

Uitstelbrief Kamervragen over de uitspraak van de Hoge Raad dat vergaand onderzoek in smartphones privacy rechten schendt

Minister Blok (VenJ) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Groothuizen en Verhoeven (beiden D66) uit. De...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-06-2017

Kamerbrief met reactie op onderzoek naar privacyschending Facebook

Staatssecretaris Dijkhoff (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van de van de Autoriteit...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2017

Kamerbrief over onderzoek naar geevolgen Algemene verordening gegevensbescherming voor de Autoriteit Persoonsgegevens

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe Algemene...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-05-2017

Eindrapportage over gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het rapport bespreekt de consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de taken en werkprocessen...

Rapport | 31-05-2017

Afschrift brief over eindrapportage Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Afschrift van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan staatssecretaris Dijkhoff over het onderzoek naar de...

Rapport | 31-05-2017

Eindrapportage over Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Het rapport bespreekt de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de taken en werkprocessen binnen...

Rapport | 31-05-2017

Kamerbrief over de algehele staat van de Basis Registratie Personen

Uitstelbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de algehele staat van de Basis Registratie Personen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2017

Uitstelbrief Kamervragen over verhandelbare spionagesoftware en de persoonlijke levenssfeer

Minister Blok (VenJ) stelt de beantwoording van vragen van het Kamerlid Koopmans (VVD) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-05-2017

Kamerbrief over operatie Basisregistratie Personen

Minister Plasterk (BZK) meldt dat hij de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk zal informeren over de oorzaken van de vertraging en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland