Persoonsgegevens

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Bescherming persoonsgegevens

Burgers hebben het recht te weten waarom en hoe een organisatie de persoonsgegevens gebruikt.

Bescherming privacy bij gebruik persoonsgegevens

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat er wel en niet mag met uw gegevens. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

Meldplicht organisaties bij verlies, diefstal of misbruik gegevens

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt.

Daarom is de Wbp op 1 januari 2016 uitgebreid met de meldplicht datalekken. Heeft een bedrijf of overheidsorganisatie een ernstig datalek? Dan moeten zij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken.

Gegevens laten blokkeren

In sommige gevallen kunt u uw gegevens laten blokkeren. Bijvoorbeeld als een organisatie de gegevens gebruikt voor ongewenste reclame.

De Rijksoverheid. Voor Nederland