De overheid en andere organisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun werk. Bijvoorbeeld voor het heffen van belasting of om uw pensioen uit te betalen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt wat er wel en niet mag met deze gegevens. Zo moeten organisaties uw gegevens beveiligen. En heeft u recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens.