Deltares Advies voorlopig herverontreinigingsniveau waterbodem

Het advies bevat het voorlopig herverontreinigingsniveau (HVN) voor PFAS voor de waterbodem. Het geeft daarbij een 1e inzicht in de handelingsruimte die dit biedt voor de baggerpraktijk.