Analyse bijdrage drinkwater en voedsel aan blootstelling EFSA-4 PFAS in Nederland en advies drinkwaterrichtwaarde

In dit advies doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een voorstel voor een drinkwaterrichtwaarde voor 4 perfluoralkyl-stoffen (PFAS). Het gaat om 4 PFAS waarvoor de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (European Food Safety Authority, EFSA) een gezondheidskundige grenswaarde heeft gepubliceerd.

Analyse bijdrage drinkwater en voedsel aan blootstelling EFSA-4 PFAS in Nederland en advies drinkwaterrichtwaarde (PDF | 27 pagina's | 625 kB)