Versoepeling PFAS-regels mogelijk door onderzoek

Bedrijven die grond en bagger verplaatsen, hebben te maken met PFAS-regels. Die regels zorgen ervoor dat er niet te veel schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Nieuw onderzoek maakt versoepeling van de regels mogelijk.

Regels voor gebruik PFAS

PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS worden gebruikt in bijvoorbeeld antiaanbakpannen, regenkleding en blusschuim. Deze stoffen bevinden zich overal in het milieu. Ze zijn mogelijk slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Daarom gelden er regels voor bouwers en baggeraars die grond met PFAS  verplaatsen. Deze regels beschermen mens en milieu.

Versoepeling regels door onderzoek naar PFAS

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Deltares hebben nieuw onderzoek verricht. Hierdoor is meer bekend over hoeveel PFAS te vinden is op onverdachte  locaties (dus niet bij een fabriek). En over hoe PFAS zich gedraagt onder water. Door de resultaten van deze onderzoeken kan de Rijksoverheid de regels verruimen.

Dankzij deze versoepeling kunnen bedrijven makkelijker grond en bagger verplaatsen, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komen.