Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet langer bij hun ouders blijven wonen. Dit kan komen door opvoedproblemen of door een onveilige situatie voor het kind in het gezin. Opvang voor deze kinderen gaat zoveel mogelijk via een gezinssituatie. Bijvoorbeeld in een pleeggezin of een gezinshuis.