Hoe word ik gezinshuisouder?

Wilt u gezinshuisouder worden? Dan heeft u een opleiding nodig die u daarvoor geschikt maakt. Bijvoorbeeld een opleiding binnen de pedagogiek.

Eisen voor gezinshuisouder

Een gezinshuisouder heeft 24 uur per dag en 7 dagen per week de kinderen onder zijn hoede. U moet aan bepaalde eisen voldoen om gezinshuisouder te worden:

  • U heeft een opleiding nodig die u geschikt maakt tot gezinshuisouder. Bijvoorbeeld een opleiding tot pedagoog.
  • U vangt de kinderen op in uw eigen leefomgeving.

Afhankelijk van het aantal plaatsingen en de zorg die de kinderen nodig hebben, wordt bepaald hoeveel professionele zorg nodig is. Uw partner hoeft dus geen opleiding in het vakgebied te hebben. Het is wel belangrijk te beseffen dat uw partner betrokken is bij de opvoeding en zorg voor de kinderen.

Vormen van gezinshuis

U heeft 2 mogelijkheden om een gezinshuis te starten:

  • U gaat in dienst bij een jeugdhulpaanbieder

    U ontvangt een salaris via de jeugdhulpaanbieder en bent daar in dienst.
  • U wordt zelfstandig ondernemer

    U registreert uzelf als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. U kunt helemaal zelfstandig werken of via een koepelorganisatie. U bent wel zelf verantwoordelijk voor uw bedrijfsadministratie. Er zijn meerdere koepelorganisaties in Nederland. Dit zijn commerciële partijen.

U kunt nadere informatie krijgen via een jeugdhulpaanbieder in uw gemeente, zoals een Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij de gemeente zelf, of bij een zorgaanbieder.

Kwaliteit gezinshuisouders

De gezinshuisouder die ook professional is en een salaris krijgt, moet voldoen aan bepaalde eisen. U moet bijvoorbeeld ingeschreven staan in het BIG-register, of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Staat u geregistreerd? Dan moet u ook bij- en nascholing volgen in uw vakgebied. Anders verliest u na verloop van tijd uw registratie en kunt u geen gezinshuisouder meer zijn. Ook moet u zich houden aan een beroepscode.