Kan mijn pleegkind door de ouders of voogd uit mijn gezin worden gehaald?

Het kan gebeuren dat de ouders uw pleegkind uit uw gezin willen halen. U heeft een blokkaderecht om de terugkeer van het kind naar zijn ouders tegen te houden.

Gebruikmaken van blokkaderecht

Met het blokkaderecht kan de ouder of voogd alleen met uw toestemming het pleegkind uit uw gezin weghalen.

Als u weigert, kunnen de ouders of voogd toestemming vragen aan de kinderrechter. De kinderrechter geeft alleen toestemming als hij dit in het belang van het kind vindt. Weigert de kinderrechter toestemming, dan is deze beslissing 6 maanden geldig. In deze 6 maanden kan een oplossing gezocht worden. Als de rechtbank het verzoek van de ouders inwilligt, moet u het kind afgeven aan de ouders.

Voorwaarden blokkaderecht

Om een beroep te kunnen doen op het blokkaderecht moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • U verzorgt en voedt het kind op als uw eigen kind. Maar de ouders of voogd hebben het gezag over het kind.
  • U moet als pleegouders het kind minimaal 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed.
  • U moet toestemming hebben gekregen van de ouders om het pleegkind op te nemen in uw gezin. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Wanneer geen blokkaderecht pleegouder

Het blokkaderecht is niet van toepassing wanneer er een gecertificeerde instelling betrokken is in het kader van een ondertoezichtstelling. In zulke gevallen moet de (gezinsvoogd van de) instelling toestemming vragen aan de rechtbank voor wijziging in het verblijf van het kind.